AMBALAJ TASARIMI

Ambalaj tasarımıyla ilgili; yapılan araştırmalarda, market alışverişlerinin %70’inde, satın alma kararının raflarda verildiğini göstermektedir. Raflarda yer alan ambalajlar da ürün fiyatı kadar satın alma kararında etkilidir. İyi tasarlanmış bir ambalajın kendi reklamını yaptığını ve sessizce ürünü sattığını düşünürsek, önemini daha iyi anlayabiliriz.

AMBALAJ TASARIMI
AMBALAJ TASARIMI

ETKİLİ BİR AMBALAJ

Ambalaj, etkili bir marka kimliğinin gelişmesinde kritik bir unsurdur. İyi bir ilk izlenim bırakmak ürünün performansı açısından çok değerlidir. Müşteriyle güçlü bir iletişim sağlamanın yanında nakliye, depolama, muhafaza ve yeniden kullanım gibi pek çok farklı işlevi de yerine getirir. Ambalajın görevini tamamladıktan sonrası için geri dönüşümünün planlanması da yaşam merkezli tasarım açısından büyük önem taşır. Alışveriş sırasında birçok ürünle karşılaşan müşterilerin karar verme sürecini hızlandıran ambalaj, rakiplerden farklılaşmak ve satışı artırmak üzere etkili bir platformdur. Satın alma eyleminin rasyonel kararlarla gerçekleştiği düşünülse de aslında duygusal kararlar daha belirleyicidir. Birçok insan, duyguların satın alma üzerindeki etkisinin, özellikle dürtüsel satın alma davranışlarının bilinçli olarak farkında olmaz. Ambalaj tasarımcıları, satın alma sürecini yöneten bu duygusal bağı kurgulama rolünü üstlenirler.

ETKİLİ BİR AMBALAJ
ETKİLİ BİR AMBALAJ

AMBALAJ ve KUTU

Ambalaj, markanızın kimliği ile taşıdığı değerleri ifade eden, bir nevi şirketinizin yüzüdür; ifade edilen kimlik, tüketici algısını ve kararlarını doğrudan etkiler. Ambalaj bir firma için üretilen hikayenin sembolik bir temsilidir. İyi tasarlanmış bir ambalaj insanların marka ile duygusal bağ kurmasına ve marka farkındalığına hizmet eder. Tüketicinin ilk izlenimini edindiği bu temsil, marka için hayati öneme sahiptir.

AMBALAJ ve KUTU
AMBALAJ ve KUTU

MARKA TÜKETİCİ İÇİN NE İFADE EDER?

Markalar kişileştirilebilir özelliklere sahiptir: Örneğin güçlü, dinamik, güvenilir, elit, gibi insani özellikler taşırlar. Tüketicilerin zihinlerine ve kalplerine doğru şekilde ulaşacak vaatleri karşıladıklarında markalarla insanlar arasında tıpkı kişilerarası olduğu gibi duygusal bağlar kurulur. Markanın değer vaadini yansıtan, diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayan ve popülerleşmesinin önünü açan şey onun kimliğidir. Kimliğin merkezi unsuru ise kurumun logosudur. Logo, tüketici için markayla ilgili ilk dikkat çeken ifadedir.

Marka Tüketici İçin Ne İfade Eder?

AMBALAJLARDA CANLI RENKLER TREND

Ambalaj tasarımlarında doğallığın kendisini sıcak ve güçlü renklerle hissettirecek. Tüketicilere kendilerini daha motive, enerjik ve canlı hissettiren renklerin hakim olduğu ve yine içerisinde kendilerini bulacakları illüstrasyonlu tasarımlara sahip ambalajlar pazarlama dünyasını daha da keyifli hale getirecek.

CANLI RENKLER
AMBALAJLARDA CANLI RENKLER TREND

GÖRÜNÜR OLUN!

Yaratıcı Ambalaj Tasarımları ile her zaman görünür olun. İnsanların görerek karar verme sürelerinin ortalama üç saniye olduğunu biliyor musunuz? Bu kadar kısa bir sürede insanların ürünlerinizi tercih etmelerini sağlayacak en büyük etken ambalajınızın dış görünüşüdür. Yaratıcı, kışkırtıcı, canlı ve doğru tasarım teknikleriyle tasarlanan ambalaj ve etiketler size her zaman satış olarak dönecektir. Rekabetin yüksek olduğu bu dönemlerde profesyonelce tasarlanmış ambalajlar ile satışları ve marka bilinirliğini arttırmak mümkünüdür.

GÖRÜNÜR OLUN!
GÖRÜNÜR OLUN!

ÖNEMLİ UNSUR

Ambalaj tasarımı ürünün kimi zaman önüne geçen, rafta rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayan, kısacası onu var eden kıyafeti gibidir. Bir ambalaj ne kadar başarılı tasarlanırsa, hedef kitlesini de aynı oranda kendisine çeker. Ambalajın temel sebebi her ne kadar ürünü dış etkilerden korumak, onu taze olarak saklamak olsa da, rekabet pazarında ambalajlar tasarımla buluşarak reklam ve pazarlama aracına dönüşür. Ambalaj; ürünü, zedelenmelere, çarpmalara, ıslanmalara ve düşmelere karşı etkilerden korurken aynı zamanda tasarımıyla içerisindeki ürünün varlığını tanıtır, ben buradayım demesini sağlar. Ürünü konuşturan şey ambalaj tasarımı olduğu için bu noktada tasarımcının yenilikçi ve doğru fikirlerle dolu olması gerekir. Bugüne kadar yaptığım ambalaj tasarımlarında ürünü ön plana çıkartacak, kişilerin algıda seçicilik yapmasına sebep olacak şekilde dikkat çekici, rakip ürünlerin önüne geçecek tasarımlar yapmaya çalıştım. Bunları yaparken ürünün özelliklerini, tarihçesini, müşteri profilini ve rakiplerini iyi araştırmak gerekir. Ancak böyle bir araştırmadan sonda sağlıklı ve başarılı bir ambalaj tasarımı üretilebilir. Ambalaj tasarımında en önemli unsurlardan biri de renk seçimidir. Potansiyel alıcıya yönelik duyguları harekete geçirecek renklerin seçilmesi, satın almaya yönlendirmek için renk analizi yapılması tasarımı başarılı kılacaktır. Kullanılan renkler ambalajı canlı, neşeli, sıcak ve enerjik gösterebilirken soğuk, negatif, kötü duygular yaratacak şekilde de gösterebilir. Bu nedenle ambalaj tasarımında kullanılan görseller, desenler, yazı tipi ve en önemlisi renkler hedef kitleye göre doğru seçilmeli, uygun bir şekilde tasarımla birleştirilmelidir.

ÖNEMLİ UNSUR
ÖNEMLİ UNSUR